Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat

ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2022 Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22172.pdf
Abstrakt

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. při té příležitosti pořádalo seminář „Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat“, který se koná ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi. Náplní semináře bylo šlechtění dojeného i masného skotu, prasat, ovcí a koní a jak toto souvisí s prací G. J. Mendela. Přesto, že se ve šlechtění používají složité populačně-genetické metody, výrazné změny v genetickém založení hospodářských zvířat, které přinesly šlechtitelské snahy v druhé polovině dvacátého a počátku jednadvacátého století, mají za svůj obecný základ ony poznatky o dědičnosti geniálně popsané G. J. Mendelem na hrachu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat