Přizpůsobivost masného skotu na rozdílné podmínky prostředí

VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef, JAKUBEC, Václav, VESELÁ, Zdeňka a ŠAFUS, Petr. Přizpůsobivost masného skotu na rozdílné podmínky prostředí. Náš chov, 2007, roč. 67(10), s. 20-21. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7293.pdf
Abstrakt

Byla hodnocena míra přizpůsobení a míra užitkovosti v rozdílných podmínkách prostředí u hmotnosti při odstavu ve 210 dnech věku u plemen aberdeen angus, hereford, charolais a masný simentál v podmínkách LFA. Bylo zjištěno, že vyšší mléčnost matek může kompenzovat méně příznivé výživové podmínky prostředí a že plemena středního rámce vykazují vyšší přizpůsobivost na horší podmínky prostředí než plemena velká.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat