Probiotika – možnost snížení spotřeby antimikrobik při odchovu telat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Probiotika – možnost snížení spotřeby antimikrobik při odchovu telat. Náš chov, 2022, roč. 82(11), s. 61-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22178.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu vlivu účinku probiotik na funkci mikrobiomu, růst, zdraví a prevenci průjmových onemocnění, spotřebu antimikrobiálních látek v průběhu odchovu telat v období mléčné výživy. V experimentálních i provozních podmínkách odchovu telat v období mléčné výživy byl prokázán pozitivní vliv přídavku probiotik do krmné dávky na zlepšení zdravotního stavu telat a tím i snížení spotřeby antimikrobik v důsledku zlepšení vývoje bachoru a stabilizace mikrobiomu telat, podporu jejich růstu a zároveň snížení poruch trávení. Účinky suplementace probiotik jsou variabilní v závislosti na faktorech prostředí, zátěži patogeny a úrovni stresu.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat