Probiotika - nedílná součást prevence onemocnění telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, Pavel a KOČÍ, Martina. Probiotika - nedílná součást prevence onemocnění telat. Náš chov, 2022, roč. 82(12), s. 56-58. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22241.pdf
Abstrakt

Cílem práce je analýza vlivu účinku probiotik na růst, zdraví a prevenci onemocnění telat v období mléčné výživy. Sledování se uskutečnilo v jednom chovu u 24 telat holštýnského plemene ustájených v párech od 8. dne věku. Pokusnou skupinu s přídavkem probiotik tvořilo 12 telat a kontrolní skupina sestávala také z 12 telat, z toho vždy 6 býčků a 6 jaloviček. Do nativního mléka byla přidávána vícesložková probiotika (Bifidobacterium species, Lactobacilus acidophylus, Enterococcus faecium) v celkovém množství 5 g jedenkrát denně od narození do 20dní věku. Kvalitativní parametry (výskyt průjmových a respiračních onemocnění) byly vyhodnoceny neparametrickými testy, kvantitativní parametry (živá hmotnost, přírůstek hmotnosti, spotřeba starteru, první výskyt onemocnění, délka onemocnění, počet epizod průjmových onemocnění) F-testem a párovým t-testem v programu TIBCO Statistika. Z výsledků vyplývá, že zkrmování nativního mléka obohaceného o vícesložková probiotika nemělo statisticky významný vliv na živou hmotnost, zlepšilo však spotřebu starteru (o +2,0 kg) a následně i růst telat (o +0,6 kg). Dieta telat doplněná o probiotika neměla významný vliv na frekvenci výskytu průjmových onemocnění, ale oddálila první výskyt onemocnění (o 3,9 dne) do pozdějšího věku telat a významně zkrátila délku průjmu (o 1,8 dne). U telat s přídavkem probiotik byl signifikantně (p < 0,05) nižší výskyt respiračních onemocněni (o 75 %) do 30. dne věku. První výskyt respiračních onemocnění byl u těchto telat nesignifikantně později (o 7 dní) a trval kratší dobu (o 5 dní) než u telat bez přídavku probiotik.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat