Problémy výživy dojnic v období stání na sucho

KUDRNA, Václav. Problémy výživy dojnic v období stání na sucho. Náš chov, 2005, roč. 65(11), s. P8-P11. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5213.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá výživou dojnic v době stání na sucho a po porodu. Nejsložitějším obdobím je z nutričního hlediska tzv. transitní období (3 týdny před a 3 týdny po porodu), které se vyznačuje hormonálními změnami ovlivňujícími příjem potravy. Z pokusů porovnávajících krmné dávky s různým obsahem dusíkatých látek (NL) je zřejmé, že snižování NL v prvních 100 dnech laktace není u vysokoužitkových dojnic vhodné. Autor dále uvádí zásady pro sestavování krmné dávky dojnic v období stání na sucho.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat