Proč chovat dojené krávy a vyrábět mléko?

KVAPILÍK, Jindřich., 2015 Proč chovat dojené krávy a vyrábět mléko?. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 9-16. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15145.pdf
Abstrakt

Mléko jednou z klíčových komodit z hlediska zachování vhodné struktury českého zemědělství. Jde o komoditu determinovanou vysokým konkurenčním tlakem, volatilitou výkupních cen a specifickým postavením, proto je snaha o zlepšení ekonomických výsledků chovu dojených krav a zvýšení objem výroby mléka. Výroba mléka v EU by měla odpovídat spotřebě a možnostem exportu. V letech 2007 až 2014 se v EU-27 zvýšil prodej mléka ke zpracování o 14,7 mil. tun a 11,0 %, spotřeba mléka o 8,0 mil. tun a 6,6 %. V ČR v roce 2014 dosáhla dojivost krav přibližně 7 756 kg, což byla osmá nejvyšší užitkovost v EU, a její nárůst od roku 2000 o 2 739 kg mléka a 55 % byl v unii druhý nejvyšší. Dva hlavní a o ekonomice výroby mléka rozhodující ukazatele jsou náklady na chov a tržby za produkty chovu krav. V několika státech unie kolísaly v posledních letech průměrné náklady přibližně mezi 6 až 12 Kč za litr (kg). Mezi roky 2004 a 2014 kolísaly u souboru podniků ČR náklady od 8,51 do 9,23 Kč a tržby od 6,25 do 9,51 Kč za litr. Úspěšnost a konkurenceschopnost výroby mléka v jednotlivých státech výrazně ovlivňují mlékárny. Jedná se o produktivitu práce, náklady na dopravu a zpracování mléka, atraktivnost mléčných výrobků a schopnost je za odpovídající ceny uplatnit na trzích. Tyto a další faktory potom ovlivňují cenu vyplácená chovatelům za mléko. Na stagnaci početních stavů dojnic a objemu v ČR zpracovávaného mléka mají negativní vliv v průměru o 0,90 Kč za litr mléka nižší nákupní ceny než v EU-15. Z dlouholetého sledování a hodnocení ukazatelů výroby mléka vyplývá, že čeští chovatelé jsou v důsledku vysoké dojivosti a jakosti mléka, velikosti stád, technického a technologického vybavení aj. schopni konkurovat chovatelům dojnic v EU v nákladech na výrobu mléka, nikoliv ale v tržbách (nákupních cenách) za prodávané mléko, které mohou ovlivňovat minimálně.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu