Proč při produkci mléka vznikají skleníkové plyny?

JOCH, Miroslav. Proč při produkci mléka vznikají skleníkové plyny?. Mlékařské listy, 2022, roč. 33(6), s. XII-XIII. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22294.pdf
Abstrakt

Článek v odborném časopise Mlékařské listy popisuje zdroje emisí skleníkových plynů při produkci mléka a také možnosti, jak tyto emise snižovat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat