Produkce a ceny jatečného skotu

KVAPILÍK, Jindřich. Produkce a ceny jatečného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 28-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10012.pdf
Abstrakt

Z ČR do Rakouska bylo v roce 2005 prodáno 28 tis., v roce 2008 cca 45 tis. a za deset měsíců roku 2009 téměř 45 tis. kusů živého jatečného skotu. Hlavní příčinou jsou rozdíly v cenách. Za období leden 2007 až říjen 2009 dosáhly ceny jatečných býků, krav a jalovic v ČR cca 88, 90 a 81 % „rakouských“ cen. Srovnatelné ceny jatečného skotu nakupovaného do Rakouska z několika států (ČR, Německo, Slovinsko, Maďarsko aj.) svědčí o jeho srovnatelné jakosti. Proto za jednu z podmínek omezení vývozu živého jatečného skotu a nárůst vývozu hovězího masa lze považovat zvýšení cen všech kategorií jatečného skotu v ČR.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu