Produkce a nákupní ceny mléka

KVAPILÍK, Jindřich. Produkce a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(9), s. 14-18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11109.pdf
Abstrakt

Příspěvek analyzuje výsledky výroby mléka v ČR a v EU za období 2005 až 2010. Hodnocené ukazatele zahrnují stavy skotu a dojených krav, užitkovost, objem výroby a dodávek mléka, nákupní ceny mléka aj. O překonání „mléčné krize“ svědčí zvyšování nákupních cen mléka ve všech státech EU i v ČR v letech 2010 a 2011 a nárůst objemu výroby mléka v roce 2010 v EU-15. V ČR se v důsledku dalšího poklesu stavů dojnic objem vyrobeného mléka snížil.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníChov skotu