Produkce a složení mléka, konverze krmiva a růst králíků krmených dietou obsahující lupinu bílou (Lupinus Albus L, cv. Zulika)

VOLEK, Zdeněk, UHLÍŘOVÁ, Linda, MAROUNEK, Milan a KUDRNOVÁ, Elena., 2017 Produkce a složení mléka, konverze krmiva a růst králíků krmených dietou obsahující lupinu bílou (Lupinus Albus L, cv. Zulika). In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 88-64. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17158.pdf
Abstrakt

Výsledky z minulých let prokázaly, že odrůda lupiny bílé Amiga, je vhodným zdrojem dusíkatých látek pro krmné směsi brojlerových králíků, přičemž její zařazení přináší z pohledu užitkovosti zvířat, zdravotního stavu a kvality masa řadu pozitivních efektů.

ProjektOptimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce