Produkce hovězího masa ve světě a v EU

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Produkce hovězího masa ve světě a v EU. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 34-37. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16015.pdf
Abstrakt

V roce 2013 se ve světě chovalo 1,5 mld. kusů skotu a vyrobilo se 64,3 mil. tun hovězího masa (20,5 % z výroby masa celkem). Mezi roky 2004 a 2014 se v EU-28 snížily stavy skotu o 2352 tis. kusů a 2,6 %, přičemž výroba hovězího masa poklesla o 780 tis. tun a 9,3 %. V ČR ve stejném období klesly stavy skotu o 21 tis. kusů a 1,5 %. Snížení stavů dojených krav (o 61 tis. a 14 %) bylo více než kompenzováno zvýšením stavů krav bez TPM (o 68 tis. a 50 %). Přesto se výroba hovězího masa v ČR snížila o 39 %. Jednou z příčin tohoto vývoje je růst exportů živého jatečného skotu související s vyššími farmářskými cenami v zahraničí. V roce 2013 spotřeboval jeden obyvatel EU, resp. ČR, 10,5 resp. 7,5 kg hovězího masa. Zjištěné ukazatele poukazují na zřetelně nižší intenzitu výroby hovězího masa v EU-13 než v EU-15.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu