Produkce mléka v roce 2016 v ČR

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Produkce mléka v roce 2016 v ČR. Náš chov, 2017, roč. 77(8), s. 25-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17099.pdf
Abstrakt

Za rok 2016 byla u souboru 103 podniků s chovem dojnic zjištěna průměrná dojivost na krávu 8508 litrů, obsah tuku a bílkovin 3,95 a 3,47 %, PSB 209 tis. v ml mléka, odchov 101 telat na 100 krav, vyřazování (obměna stáda) 35,4 % a další. Z variability většiny ukazatelů a jejich vzájemných vztahů vyplývá možnost dalšího zlepšování ukazatelů výroby mléka

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat