Produkce, spotřeba a soběstačnost v produkci mléka a hovězího masa v ČR a v EU

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Produkce, spotřeba a soběstačnost v produkci mléka a hovězího masa v ČR a v EU. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 25-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23040.pdf
Abstrakt

Mezi hlavní oblasti živočišné výroby v ČR patří chov skotu, resp. produkce mléka a hovězího masa. Snahou většiny států je zachovat si soběstačnost v produkci důležitých zemědělských komodit a omezit přílišnou závislost na dovozech. Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnocení soběstačnosti u mléka a hovězího masa v ČR ve srovnání se státy EU. Soběstačnost byla v tomto příspěvku vyjádřena v procentech a počítána podílem produkce a spotřeby. V obou těchto komoditách je ČR dlouhodobě soběstačná, značná část syrového mléka a jatečného skotu je však vyvážena zejména do sousedních zemí a zpět se do ČR dováží mléčné výrobky a hovězí maso. EU-27 je rovněž jako celek v kravském mléce a hovězím mase soběstačná, ale mezi jednotlivými členskými státy existují nemalé rozdíly. Soběstačnost nižší než 100 % vykazují zejména státy jižní Evropy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu