Produkční a ekonomická hlediska výroby masa v ČR a EU

KVAPILÍK, Jindřich., 2012 Produkční a ekonomická hlediska výroby masa v ČR a EU. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 5-13. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12130.pdf
Abstrakt

V letech 2000 až 2011 se v ČR snížila produkce masa o 198 tis. tun resp. 28 %. Nejvyšší pokles (133 tis. tun resp. 34 %) byl zaznamenán u produkce vepřového masa. Z celkového poklesu příjmů 7,7 miliardy, tj. 27 % za jatečná zvířata, ve stejném období, bylo 7,3 miliardy, tj. 45 % v sektoru produkce jatečných prasat. V roce 2011 dosáhla produkce masa 119 kg a 231 € na hektar zemědělské půdy, což je přibližně 42 resp. 45 % produkce EU-15, produkce na obyvatele je 48 kg a 92 € (52 resp. 54 %). Kvůli poklesu soběstačnosti v produkci masa pod 100 %, je nezbytné zastavit negativní trend snižování produkce masa. Hlavní podmínka pro zvyšování produkce masa je zlepšit ekonomiku produkce, což vyžaduje zavedení opatření v rámci podniku (zvýšení přírůstků, zlepšení reprodukce krav, zlepšení kvality masa, atd.) a nadpodnikové opatření (propagace spotřeby kvalitních a domácích potravin, stejné podmínky společné zemědělské politiky v EU, atd.).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu