Produkční a ekonomické ukazatele podniků s chovem dojeného skotu 2022

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Produkční a ekonomické ukazatele podniků s chovem dojeného skotu 2022. Náš chov, 2023, roč. 83(8), s. 28-32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23093.pdf
Abstrakt

V ekonomicky složitém roce 2022 se v sektoru výroby mléka výrazně zvýšily náklady, avšak růst byl patrný také ve výkupních cenách mléka. Zvýšení cen krmiv a energií ale i dalších položek bylo důvodem meziročního zvýšení nákladů po odpočtu u souboru analyzovaných chovů o 9 948 Kč na krávu a rok (12 %), resp. o 0,87 Kč na litr prodaného mléka (9 %). Z dat 126 podniků s chovem dojených krav za rok 2022 vyplývá, že náklady po odpočtu dosáhly 93 727 Kč na krávu a rok a 10,29 Kč na litr prodaného mléka. Díky významnému růstu výkupní ceny mléka však byl u hodnocených podniků v roce 2022 dosažen zisk z výroby mléka v průměrné výši 1,30 Kč na litr bez započtení dotací. V prvních měsících roku 2023 se však chovatelé musí vypořádávat s postupným snižováním výkupní ceny mléka. Předpokládá se, že tento trend má v průběhu roku dále pokračovat, což se může negativně promítnout v rentabilitě výroby mléka v roce 2023.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat