Produkční choroby dojnic a efektivnost výroby mléka

KVAPILÍK, Jindřich. Produkční choroby dojnic a efektivnost výroby mléka. Náš chov, 2008, roč. 68(12), s. 68-71. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8216.pdf
Abstrakt

Riziko výskytu produkčních chorob dojnic se zvyšuje s růstem jejich užitkovosti. Následkem těchto chorob je až úhyn krav, jejichž jatečná hodnota je v ČR obvykle poloviční až třetinová než cena chovná. Ztráta vzniklá prodloužení servis periody nad optimální délku o den dosahuje v ČR asi 55 až 88 Kč. Kulhání krav má v přepočtu na výskyt za následek ztrátu asi od 1700 Kč při lehčím průběhu až do 15000 Kč při těžkých případech kulhání. Z modelového výpočtu vyplývá, že např. s prodloužením produkčního věku ze tří na čtyři laktace se sníží odpisy krav o 1666 Kč za rok a 0,26 Kč na litr mléka.

OdděleníChov skotu