Produkční choroby dojnic - příčiny a ovlivnění efektivity výroby

ILLEK, Josef, VLČEK, Martin, ŠMÍDKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, KUMPRECHTOVÁ, Dana a ŠOCH, Miloslav., 2018 Produkční choroby dojnic - příčiny a ovlivnění efektivity výroby. In Lazarove dni výživy a veterinarnej dietetiky XIII.. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18285.pdf
Abstrakt

Článek uvádí prevalenci produkčních chorob dojnic plemene H ve 12 vybraných chovech s vysokou produkcí mléka a to s ohledem na fázi mezidobí. Ze sledování vyplývá, že nejrizikovějším obdobím krav je tranzitní období. V tomto období vznikají nejvyšší přímé i nepřímé ekonomické ztráty. U vysokobřezích krav se především vyskytovaly karenční stavy – ( karence fosforu, selenu, mědi, vitaminu E, vitaminu A a beta-karotenu). V poporodním období to byla hypokalcémie, hypofosforémie, hypokalémie, steatóza jater, ketóza, přetrvávaly karence stopových prvků a vitaminů, vyskytovaly se metritidy, mastitid, dislokace slezu, acidózy bachorového obsahu ( SARA) a laminitidy.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat