Produkční nemoci dojených krav a ekonomické ztráty

KVAPILÍK, Jindřich., 2018 Produkční nemoci dojených krav a ekonomické ztráty. In Management produkčního zdraví v chovech skotu a malých přežvýkavců. Brno: VFU, s. 66-69. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18189.pdf
Abstrakt

Chov dojených krav je nejvýznamnějším odvětvím živočišné produkce v ČR i v EU. Jednou z hlavních podmínek ekonomicky úspěšné výroby mléka je dobrý zdravotní stav dojených krav. V ČR se v letech 2005 až 2017 na celkové obměně stáda zdravotní problémy podílely přibližně 82 až 85 %. Každá produkční choroba dojených krav vyvolává ekonomické ztráty. Přímé ztráty tvoří náklady spojené s léčením, s poklesem tržeb v důsledku nižší užitkovosti, s vyššími náklady v důsledku prodloužení chovu, s vyřazováním krav aj. Ztráty nepřímé (následné) představují teoretické snížení zisku, kterého mohlo být dosaženo při chovu dojnice bez výskytu choroby. Ekonomické ztráty vyvolané neuspokojivou plodností vznikají v důsledku snížení prodeje mléka, nižším počtem telat a vyšším počet inseminací. Ztrátu prodloužení mezidobí lze odhadnout na 70, 80 a 95 Kč na jeden den delšího mezidobí. Po poruchách plodnosti jsou obvykle mastitidy druhou zdravotní příčinou vyřazování krav. Průměrnou ztrátu na jednu klinickou mastitidu lze odhadnout na 9 090 Kč.

OdděleníChov skotu