Produkční účinnost siláže z kukuřice sklízené technologií "Shredlage"

KUDRNA, Václav., 2018 Produkční účinnost siláže z kukuřice sklízené technologií "Shredlage". In Farmářský den – VÝZKUM PRAXI. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 15-18. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18234.pdf
Abstrakt

V příspěvku jsou uvedeny předběžné výsledky získané zkrmováním kukuřičné siláže sklízené klasicky a technologií SHREDLAGE. Pokusné dojnice, krmené mj. siláží „Shredlage“ nadojily o 0,89 kg/ks/den více než krávy kontrolní skupiny.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat