Produkční zdraví dojnic

ILLEK, Josef, ŠMÍDKOVÁ, J., ŠOCH, Miloslav a KUDRNA, Václav. Produkční zdraví dojnic. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 61-63. ISSN .