Projevy mateřského chování prasnic a přirozené chování selat

SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Projevy mateřského chování prasnic a přirozené chování selat. Náš chov, 2024, roč. 84(5), s. 31-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24060.pdf
Abstrakt

Představení mateřského a přirozeného chování prasat. Prasata chovaná v podmínkách velkochovů mají značná omezení a to již ve fázi reprodukčního chovu, kde mateřské chování může být značně omezeno vzhledem k podmínkám a systému ustájení, ve kterém je prasnice s vrhem chována. Přirozeným chováním prasnic je kojení selat, které je velmi specifické a je vhodné znát jeho funkci. Selata jsou přirozeně hravá a kontaktní. Důležitá je vzájemná interakce matky s vrhem, která může mít pozitivní vliv na vývoj selat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie