Propojenost dat pro výpočet plemenných hodnot

ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a VOSTRÝ, Luboš. Propojenost dat pro výpočet plemenných hodnot. Náš chov, 2015, roč. 75(11), s. 34-35. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15141.pdf
Abstrakt

V datových souborech využívaných pro výpočet plemenných hodnot u plemene české bílé ušlechtilé a česká landrase byla zjišťována propojenost faktorů prostředí stádo-rok-období (SRO) metodou Genetic Drift Variance (Kennedym et Trusem, 1993). Nejlepší propojenost jednotlivých faktorů byla zjištěna v datovém souboru 2. a dalších vrhů (0,292 a 0,348), horší v produkčních datech (0,556 a 0,585) a nejhorší v datovém souboru 1. vrhů (0,598 a 0,662). Pozitivum je, že přibližně 80% chovů mělo více než 50 % podíl SRO s propojeností vyšší než 75% kvantil pro daný znak. U sledovaných dat nebyl zaznamenán negativní trend, tj. nedošlo k systematickému snižování průměrné hodnoty propojenosti mezi jednotkami stádo-rok-období.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat