Prostředek pro prevenci a potlačování kokcidióz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prostředek pro prevenci a potlačování kokcidióz. Autoři: KLEIN, Pavel.. Česká republika. Patentový spis CZ 301561 B6. 2010-03-08.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz10042.pdf
Abstrakt

Prostředek pro prevenci a potlačování kokcidióz s obsahem formaurindikarboxylové kyseliny a jejích derivátů obecného vzorce I. V 1 kg biologicky přijatelné matrice je obsažen alespoň 0,1 .mi.mol účinné látky, kterou je formaurindikarboxylová kyselina a její deriváty obecného vzorce I. Prostředek se nově používá zejména jako antiprotozoární léčivo pro prevenci a potlačování kokcidióz.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat