Prototyp autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/03/2008/19069. 2008-11-28.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz8205.pdf
Abstrakt

Byl vyroben prototyp autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů ve stájích zvířat, jednak v životní zóně zvířat, jednak ve výdechách z objektu.Tento systém je chráněn zápisem do rejstříku užitných vzorů ÚPV pod číslem 19069.

OdděleníBiometrická jednotka, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat