Prototyp IBC kontejneru upraveného pro pokusy se silážemi či konzervaci.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp IBC kontejneru upraveného pro pokusy se silážemi či konzervaci.. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Prototyp FV/VÚŽV/09/2017. 2017-06-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz17263.pdf
Abstrakt

Prototyp byl vyroben firmou NutriVet z IBC kontejneru s kovovým opláštěním. Kontejner je umístěn na podložce a je zbaven své horní části. Dovnitř kontejneru je vložena silážní plachta, která kopíruje vnitřní povrch kontejneru a přesahuje jeho horní okraj tak, že po jejím naplnění udusanou siláží tuto siláž zcela anaerobně uzavírá, přičemž je zatížena zátěží.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat