Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, JANKOVSKÁ, Ivana, VADLEJCH, Jaroslav a LANGROVÁ, Iva.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV-ČZU/02/2009/19530. 2009-05-20.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz9052.pdf
Abstrakt

Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic má jednoduché použití a umožňuje snadné a přehledné hodnocení výskytu parazitických hlístic, zvláště pak infekčních larev gastrointestinálních nematod. Komůrka je tvořena tak, že na základní podložní sklíčko (1) obdélníkového tvaru s poměrem stran 37:17, které je vyrobeno ze skla nebo jiného průsvitného a chemicky stálého materiálu, jsou připevněny dva podélné pásy (2) z téhož materiálu s poměrem stran 74:7 a dva příčné pásy (3) z téhož materiálus poměrem stran 5:3 a to tak, aby ani jeden pás nepřesahoval vnější okraj podložního sklíčka a zároveň aby se nepřekrývaly a společně vytvářely nádobku o malém objemu a dno této nádobky jež je tvořeno základním podložním sklíčkem, je příčnými vrypy (4)do podložního sklíčka rozděleno na požadovaný počet pruhů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat