Prototyp krmné směsi SUPERMIX TOP

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp krmné směsi SUPERMIX TOP. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Prototyp FV/VÚŽV/02/2018. 2018-06-26.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18071.pdf
Abstrakt

Prototyp koncentrované doplňkové krmné směsi pro vysokoužitkové dojnice na vrcholu laktace SUPERMIX TOP byl vyroben v mísírně krmných směsí firmy Fremis, a.s. Čechtice za účelem pokusu s dojnicemi a následného přihlášení užitného vzoru s podacím číslem PUV 2018-34915 na UPV Praha. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves uzavřel se společnosti MRÁZ AGRO CZ s.r.o. Blatná licenční smlouvu s právem krmnou směs vyrábět, provozovat, využívat a prodávat.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat