Prototyp podlážky pro venkovní individuální box

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp podlážky pro venkovní individuální box. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, RŮŽIČKA, Čestmír, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David a DOSEDĚLOVÁ, Radka.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/02/2016. 2016-12-19.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz16216.pdf
Abstrakt

Podlážka pro venkovní individuální box (VIB) je určena především odchov telat ve VIB v průběhu období mléčné výživy (0-60 dní) ke zvýšení úrovně pohody telat ustájených ve VIB v průběhu nepříznivých klimatických podmínek roku a pro VIB umístěných na nevhodném podloží (vysoká hladina spodní vody, nezpevněné, hliněné a travnaté plochy aj.), jako prevence zvyšování vlhkosti podestýlky ve VIB. Před nastájením telat se podlážka umístí do čistého venkovního individuálního boxu, a na tuto podlážku se nastýlá dostatečné množství slámy. V průběhu odchovu se v pravidelných intervalech nastýlá do VIB sláma v souladu s technologickým postupem odchovu telat v období mléčné výživy ve VIB.

ProjektZefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat