Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014. Náš chov, 2015, roč. 75(8), s. 32-36. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15080.pdf
Abstrakt

V roce 2014 dosáhla průměrná dojivost na krávu u souboru 80 podniků 8113 litrů, v ČR (podle ČSÚ) 7705 litrů a v kontrole užitkovosti (za normované laktace) 8370 kg mléka. Je to o 217 litrů a 2,7 %, 259 litrů a 3,5 % a 103 kg a 1,2 % více než v roce 2013. Ani vysoká dojivost krav (v roce 2013 sedmá nejvyšší v EU-28) však sama nezajistí zvýšení výroby syrového mléka v případě problémů s jeho odbytem a s nákupními cenami výrazně nižšími, než je průměr států EU. Poměrně velká variabilita výrobních výsledků zjištěná u souboru podniků poukazuje na možnost zlepšování ukazatelů výroby mléka.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat