Průkaz reziduí inhibičních látek ve vybraných složkách potravního řetězce

PAŽOUT, V., TREML, F., ILLEK, Josef, MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2017 Průkaz reziduí inhibičních látek ve vybraných složkách potravního řetězce. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 46-48. ISSN 978-80-7403-170-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz17256.pdf
Abstrakt

Dodržování hygienických opatření v chovech hospodářských zvířat je základem pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví před zoonózami a chorobami přenášenými potravinami. Odpovídající úroveň biologické bezpečnosti vede ke zlepšení zdravotního stavu a produkčních ukazatelů zvířat, což vytváří předpoklady pro snížení používání antimikrobiálních látek a také zvýší bezpečnost potravin na začátku potravinového řetězce. Práce je zaměřena na přehled vybraných metod, které je možno použít pro stanovení reziduí inhibičních látek v potravinách a surovinách živočišného původu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat