Průvodce chovatele dojeného skotu - Stájový obrazový lexikon

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PEKÁRIKOVÁ, L. Průvodce chovatele dojeného skotu - Stájový obrazový lexikon. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2016, 323 s. ISBN 978-80-7403-153-3
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran323
Interní odkaz16205.pdf
Abstrakt

Kniha Průvodce chovatele dojeného skotu – Stájový obrazový lexikon je určena všem chovatelům dojeného skotu, ale i veterinárním lékařům, chovatelským svazům, krajským informačním střediskům, zemědělským poradcům, projektantům, studentům středních odborných škol a univerzit s veterinárním a zemědělským zaměřením včetně odborné veřejnosti, stejně tak i dalším zájemcům o danou problematiku. Poskytuje ucelený přehled o jednotlivých technických a technologických řešeních běžně používaných v našich chovech u různých věkových kategorií dojeného skotu. Tato publikace se může stát účinným nástrojem pro vyvarování se nejčastějších chyb při výstavbě nových stájí, rekonstrukci, úpravě starých stájí nebo jejích částí, resp. při jejich posuzování a hodnocení. Významnou část této publikace tvoří terminologický slovník vybraných pojmů používaných v chovatelské a veterinární praxi. Při zpracování Průvodce chovatele dojeného skotu jsme vycházeli z výsledků řešení vědeckovýzkumných projektů jednotlivých členů autorského kolektivu včetně praktických zkušeností získaných přímo v chovech. Kniha současně poskytuje ucelený návod zásad správné chovatelské praxe, s důrazem na požadavky, související s chovem dojeného skotu ve vztahu k jeho fyziologickým potřebám, zdraví, pohodě jako předpokladu dosažení geneticky daných produkčních a reprodukčních ukazatelů. Znalost a dodržování zootechnických, zoohygienických a veterinárních podmínek chovu dojeného skotu je významným předpokladem produkce jak zdravého plemenného materiálu, tak i zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu jako jednoho z významných ukazatelů konkurenceschopnosti a ekonomické rentability chovu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat