Pseudotuberkulóza ve stádech ovcí: Výzkumný projekt nakažlivých zoonóz a jeho zjištění vzhledem k možnostem šlechtění na genetickou odolnost

KYSELOVÁ. Jitka. Pseudotuberkulóza ve stádech ovcí: Výzkumný projekt nakažlivých zoonóz a jeho zjištění vzhledem k možnostem šlechtění na genetickou odolnost. Zpravodaj SCHOK, 2024, roč. 2024(3), s. 43-45. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24057.pdf
Abstrakt

Pseudotuberkulóza, známá také jako kaseózní lymfadenitida (CLA), je infekční onemocnění postihující především ovce a kozy, způsobené bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis (Cps). Studie se zabývá výzkumem genetické odolnosti ovcí vůči této nákaze, která může být přenosná také na člověka. Pro ozdravění chovů je důraz kladen na význam šlechtění na zdravotní znaky, což představuje dlouhodobé a stabilní řešení ve srovnání s vakcinací a aplikací antibiotik. Cílem studie bylo nalézt vztah mezi onemocněním a genomem zvířat, který by umožňoval vysvětlit geneticky podmíněnou individuální náchylnost nebo citlivost k nákaze. Během let 2019-2023 byla vyvinuta efektivní strategie monitoringu stád a zavedena opatření pro omezení šíření CLA včetně dlouhodobé separace infikovaných zvířat. Výzkum zahrnoval počáteční screening protilátek proti CLA v krevním séru na více než 40 farmách ovcí a koz v České republice a následné pravidelné monitorování hladin protilátek ve vybraných stádech pomocí laboratorní metody ELISA. Do genomické asociační studii bylo zařazeno 321 ovcí plemene Suffolk ze čtyř farem, po dobu čtyř let, které byly rozděleny do dvou skupin: zdravé neinfikované ovce a nemocné infikované ovce. Genotypování DNA bylo provedeno pomocí genomického čipu GGP Ovine 50K a asociační genomická analýza pro odhad vztahu mezi genomem a výskytem protilátek proti CLA byla provedena smíšeným lineárním modelem pomocí programu GCTA. Studie odhalila, že průměrná promořenost CLA byla 18-31 % napříč sledovanými farmami. Byly identifikovány dva genetické markery (SNP) asociované s produkcí protilátek proti Cps, přičemž funkčně nejvýznamnější marker se nachází v genu TRIM16, který kóduje jeden z enzymů důležitých pro buněčnou autofágii, tj. degradaci poškozených proteinů buněk a patogenních agens. Tento gen je důležitý pro vrozenou imunitní odpověď a pravděpodobně působí při omezení množení bakterie Cps. Výsledky pilotní asociační studie přinesly cenné poznatky o genetické odolnosti ovcí vůči CLA, které mohou být využity při šlechtění na zdravotní znaky. Identifikace genetických markerů přispěla k pochopení interakce mezi genomem ovce a patogenem Cps, což je příslibem pro budoucí šlechtitelské programy.

ProjektŘešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat