Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny. Autoři: KUDRNA, Václav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-053-6. 2010-01-25.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10018.pdf
Abstrakt

Komplexní shrnutí současných poznatků o možné regulaci obsahu mléčné bílkoviny dietou dojnic, včetně praktických možností jeho ovlivnění.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
Ke stažení 10018
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat