Působení krmných aditiv na vybrané makro a mikroprvky v krvi telat

POBORSKÁ, A., ŠOCH, Miloslav, ZÁBRANSKÝ, I., NOVÁK, Pavel, BENCSIK, I., KŘÍŽOVÁ, Z. a HADAČOVÁ, V., 2016 Působení krmných aditiv na vybrané makro a mikroprvky v krvi telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 49-51. ISSN 978-80-7403-155-7
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16171.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit dynamiku určitých makro a mikroprvků v krvi telat v daném zemědělském podniku v závislosti na vlivu vybraných krmných doplňků. V pokusu bylo vytvořeno 5 skupin telat – 4 pokusné a 1 kontrolní. Pokusným skupinám byly podávány krmné doplňky na podporu aktivní imunity podle metodiky. Krmné aditiva byla podávána po dobu 5 týdnů. Zjištěné údaje a rozbory byly statisticky vyhodnoceny a porovnány mezi sebou. Pokus byl prováděn od března do července 2016.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat