Quality of Colostrum and Impacting Factors in the Dairy Cattle Herds in the Czech Republic

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A., FLEISCHER, Petr, ZOUHAROVÁ, M. a NEJEDLÁ, Eliška., 2017 Quality of Colostrum and Impacting Factors in the Dairy Cattle Herds in the Czech Republic. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 12. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17052.pdf
Abstrakt

The aim of the study was to evaluate the colostrum quality in the dairy cattle herds in the Czech Republic based on the immunoglobulin concentration evaluation by radial immunodiffusion and refractometry, and to define the breeding factors that have a crucial impact on the colostrum quality.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat