Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav a LUSTYKOVÁ, Alena.. Česká republika. Patentový spis CZ 305177 B6. 2015-04-15.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15048.pdf
Abstrakt

Řešení se týká ředidla pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců, které je charakterizované tím, že 1 litr vodného ředidla obsahuje 30 až 50 g glukózy, 3 až 10 g citátu sodného, 0,5 až 2 g kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), 0,5 až 2 g uhličitanu sodného, 0,5 až 2 g chloridu draselného a 2 až 3 g kyseliny gallové.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat