Regulace svalového metabolismu u českého strakatého skotu

KYSELOVÁ, Jitka, ŘEHÁK, Dalibor, BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk a ŠIMŮNEK, Jiří. Regulace svalového metabolismu u českého strakatého skotu. Náš chov, 2021, roč. 81(12), s. 20-23. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21203.pdf
Abstrakt

Cílem této studie byla analýza relativní genové exprese čtyř myogenních regulačních faktorů v nízkém roštěnci u jalovic a býků českého strakatého skotu během jejich postnatálního růstu a stanovení její asociace s pohlavím a věkem. Výsledky ukazují, že exprese myogenních faktorů je významně ovlivněna pohlavím a věkem zvířat. V průběhu růstu je u jalovic ve srovnání s býky exprese vyšší; býci dosahují vyrovnanějších hodnot po celé hodnocené období. Interakce mezi věkem a pohlavím více ovlivňuje pouze expresi genu pro myogenin. Statisticky nejvýznamnější rozdíly byly zaznamenány mezi jednotlivými úrovněmi interakcí věku a pohlaví a expresí genů myogenního diferenciačního faktoru 1 a myogenního faktoru 6. Studie přinesla nové poznatky o významu myogenních faktorů pro regulaci svalového metabolismu, využití růstového potenciálu a rozvoj znaků masné užitkovosti u skotu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat