Relations Of Milk Fat Percentage And Fat-To-Protein Ratio Within 60 Days In Milk To Selected Claw Disorders In Holstein Cows

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, STANĚK, Stanislav a PĚNKAVA, O., 2017 Relations Of Milk Fat Percentage And Fat-To-Protein Ratio Within 60 Days In Milk To Selected Claw Disorders In Holstein Cows. In Mobility, Health and Animal Welfare. Munich: Katholische Akademie München, s. 357-358. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17159.pdf
Abstrakt

Increased milk fat content and fat-to-protein ratio (FPR) in early lactation are markers of pronounced negative energy balance (1). High FPR is a risk factor for many diseases including lameness (2). The aim of the study was to evaluate the relations of these milk parameters to a later occurrence of certain claw disorders.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat