Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types

TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, UHLÍŘOVÁ, Linda, VLČKOVÁ, Jana, VOLEK, Zdeněk a SKŘIVANOVÁ, Věra. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 217-222. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz16061.pdf
Abstrakt

The study determined the muscle fibre characteristics and sensory properties of the longissimus lumborum muscle (LL) of eight-month-old nutrias of three colour types and the correlations between meat histochemical measurements and eating quality. The following nutria colour types were used in the experiment: Standard (ST), Moravian Silver (MS), and Prestice Multicolour (PM). The nutria colour type significantly (P < 0.001) affected the number of type IIB fibres with the lowest number in ST (108 per mm2). The proportion of type I fibres varied between 10.6 and 14.2%, type IIA fibres varied between 6.1 and 7.8%, and type IIB fibres varied between 78.2 and 83.4% and it was not affected by colour type. The cross-sectional area (CSA) was 2.565–2.841 µm2 in type I, 2.867–3.010 µm2 in type IIA, and 4.698–5.517 µm2 in type IIB fibres. The CSA of type IIB fibres (P < 0.001) was the largest in ST. The sensory trait of tenderness (P < 0.05) was the lowest in MS. Correlations between the proportion of fibres and sensory traits were not observed. The CSA of type I fibres correlated with flavour (0.19) and the CSA of type IIB fibres with tenderness (0.10).

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce