Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR v roce 2016

SYRŮČEK, Jan. Rentabilita chovu krav bez tržní produkce mléka v ČR v roce 2016. Zpravodaj - ČSCHMS, 2017, roč. 24(3), s. 20-22. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17155.pdf
Abstrakt

Stavy krav bez tržní produkce mléka se v ČR každým rokem zvyšují, což hovoří o ekonomické výhodnosti chovu v podmínkách ČR. Pro udržení a další rozvoj chovu je nezbytnou podmínkou dosahování kladné rentability. Předmětem tohoto příspěvku je proto vyhodnocení ekonomických souvislostí chovu krav bez tržní produkce mléka v podmínkách ČR. Údaje pro výpočty byly získány z let 2013 až 2016 z dotazníků od 19 až 22 chovatelů masného skotu na území ČR. U souboru podniků bylo v roce 2016 na 100 krav narozeno 93 telat a odchovaných bylo 91, což je více, než bylo zjištěno v letech 2013 až 2015. Celkové náklady za rok 2016 činily 31 tis. Kč na jednu krávu, tj. 84,8 Kč na krmný den a 34 tis. Kč na jedno odchované tele. Při srovnání nákladů na krávu a rok je patrné, že od roku 2013 se náklady každým rokem mírně zvyšují. Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta v každém roce. Při zohlednění dotací byla u chovů kladná rentabilita (+2,1 až +8,7 %). Bez odpovídající úrovně produkčních ukazatelů nelze v budoucnu předpokládat kladnou rentabilitu chovu.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu