Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2016

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2016. Náš chov, 2017, roč. 77(7), s. 26-28. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17081.pdf
Abstrakt

Chov dojeného skotu je významnou oblastí živočišné výroby v ČR. Pro udržení a další rozvoj chovu je nezbytnou podmínkou dosahování kladné rentability. U souboru podniků v ČR byla za rok 2016 zjištěna záporná rentabilita 7,6 %. Ztráta 5 296 Kč na krávu a rok a 0,64 Kč na litr je dána meziročním propadem ceny mléka. Náklady ve výši 8,88 Kč/l nebylo možno uhradit z příjmů za prodej mléka a ztrátu nevyrovnaly ani přijaté dotace včetně dvou balíčků mimořádných podpor. Podrobná analýza potvrdila závislost nákladů a zisku na tržní produkci mléka a úroveň rentability byla rozdílná též podle chovaného plemena a výrobní oblasti. Stanovením bodu zvratu bylo zjištěno, že v případě ekonomické situace roku 2016 (včetně dotací) by tržní produkce mléka musela pro nulový zisk být 9 754 litrů, což je z pohledu chovatelů těžce realizovatelný výsledek. V roce 2017 by dle aktuálních informací mohla být díky růstu ceny mléka v odvětví dosahována vyšší rentabilita.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat