Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018

SYRŮČEK, Jan, KVAPILÍK, Jindřich, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018. Náš chov, 2019, roč. 79(7), s. 19-23. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19082.pdf
Abstrakt

Výroba mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Ekonomická výhodnost produkce, která je ovlivněna působením řady vnitřních a vnějších faktorů, je z dlouhodobého pohledu nezbytná pro udržení chovu a zajištění budoucí soběstačnosti. Cílem příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2018 na základě vlastního nákladového šetření výroby mléka prováděného u 113 podniků. Celkové náklady výroby mléka byly v roce 2018 ve výši 76,5 tis. Kč na krávu a rok, tj. 9,02 Kč na litr mléka a oproti roku předešlému se zvýšily o 3 tis. Kč na krávu a rok a 0,12 Kč na litr mléka. Při průměrné výkupní ceně mléka 8,65 Kč/l, odpočtu vedlejších výrobků a zaúčtování přijatých dotací byla výsledkem průměrná rentabilita 10,7 %. Do budoucna pro zajištění odpovídající ziskovosti bude nezbytné, aby každoročnímu růstu nákladů odpovídal také růst výnosů.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat