Řepkové šroty, pokrutiny a výlisky ve výživě zvířat

NERAD, D., ŚKEŘÍK, J. a HOMOLKA, Petr. Řepkové šroty, pokrutiny a výlisky ve výživě zvířat. Úroda, 2006, roč. 54(6), s. 15-17. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6105.pdf
Abstrakt

V této práci jsou popsány možnosti využití vedlejších produktů ze zpracování semen řepky jako proteinového doplňku ve výživě přežvýkavců, prasat a drůbeže.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat