Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků. Autoři: CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-2794-8. 2017-11-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17222.pdf
Abstrakt

Metodika se zabývá vlivem restrikce krmiva na jatečné parametry, fyzikální ukazatele kvality masa a charakteristiky svalových vláken brojlerových králíků genotypu Hyplus. V metodice je porovnáván vliv týdenní restrikce krmiva aplikované týden po normálním odstavu (pokus 1) nebo týden po časném odstavu v 25 dnech (pokus 2) s intenzitou 50 nebo 65 g krmiva/ks/den. U běžně odstavených králíků neměla restrikce vliv na kvalitu masa ani na podíl cenných partií, ale snížila jatečnou výtěžnost. Restrikce krmiva u časně odstavených králíků neměla vliv na růst, jatečnou hodnotu a fyzikální vlastnosti masa, ale ovlivnila charakteristiky svalových vláken, což může přispět ke zlepšení chuťových vlastností masa.

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
Ke stažení 17222
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce