Rezistence k antimikrobikům u izolátů Streptococcus uberis z mastitid skotu

ZOUHAROVÁ, Monika, NEDBALCOVÁ, K., ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, BRZDIL, J., FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A., KAŠNÁ, Eva a STANĚK, Stanislav. Rezistence k antimikrobikům u izolátů Streptococcus uberis z mastitid skotu. Veterinářství, 2019, roč. 69(9), s. 585-590. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19127.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto článku je podat přehled o současné antimikrobiální rezistenci S. uberis, který je dnes v chovech dojeného skotu ČR jedním z nejvýznamnějších patogenů způsobujících záněty mléčné žlázy. V průběhu let 2017 a 2018 bylo vyšetřeno 3719 čtvrťových vzorků mléka z klinických a subklinic-kých mastitid ze 11 2 farem v ČR. S. uberis byl nejčastěji izolovaný patogen, byl izolován z 17,4 % vzorků a tvořil tak 28,4 % grampozitivních izolátů. U 163 izolátů S. uberis byla zhodnocena citlivost k deseti antimikrobikům měřením jejich minimální inhibiční koncentrace. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (63,2 %), streptomycinu (52,1 %), klindamycinu (30,1 %) a dále k rifampicinu (2,5 %). Vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u rifampicinu (63,2 %) a penicilinu (35 %). Všechny kmeny 5. uberis byly citlivé ke gentamicinu a trimethoprim-sulfamethoxa-zolu. Avšak jen 6,7 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům a 38,7 % izolátů bylo multirezistentních. Výsledky této práce podávají ucelený přehled o citlivosti izolátů S. uberis, které se vyskytují v českých chovech dojeného skotu a mají pomoci veterinárním lékařům v rozhodování o vhodné antibiotické léčbě intramamárních infekcí S. uberis

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat