Ročenka 2019. Chov skotu v České Republice

BUCEK, Pavel, KUČERA, Josef a SYRŮČEK, Jan. Ročenka 2019. Chov skotu v České Republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a.s., VÚŽV Uhříněves, v.v.i. a další, 2020, 70 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran70
Interní odkaz20071.pdf
Abstrakt

Ročenka chovu skotu shrnuje hlavní události a výsledky v chovu skotu v ČR v roce 2019 a trendy v tomto odvětví v posledních letech. V letech 2015 až 2019 byl podle předběžných údajů zaznamenán růst zemědělské produkce. V tomto období byl dle souhrnného zemědělského účtu ve stálých cenách roku 2000 patrný růst živočišné produkce i produkce mléka o 2,0, resp. 4,1 %. Naproti tomu produkce skotu poklesla mezi těmito roky o 3,9 %.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu