Ročenka – chov skotu v České republice 2021

SYRŮČEK, Jan, LIPOVSKÝ, David, SLÁDEK, Martin a kol. Ročenka – chov skotu v České republice 2021. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a. s. a spol., 2022, 38 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran38
Interní odkaz22131.pdf
Abstrakt

Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2021 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. V roce 2021 nadále ovlivňovalo většinu sektorů národního hospodářství, vč. agrárního působení celosvětové pandemie koronaviru. V českém zemědělském sektoru dosáhl za rok 2021, podle zprávy ČSÚ, odhadovaný ekonomický výsledek 21 985,5 mil. Kč, tj. meziročně vzrostl o 15,6 % a v časové řadě 2004 až 2021 se jedná o třetí nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu. V tomto nelehkém roce nedošlo v chovu skotu k zásadnější změně v početních stavech hlavních kategorií skotu, produkce mléka se meziročně zvýšila a téměř se nezměnila produkce jatečného skotu. Meziročně se zvýšily nákupní ceny mléka a mírně vyšší byly rovněž oproti roku 2020 ceny zemědělských výrobců u hlavních kategorií jatečného skotu. I v roce 2021 bylo významnou položkou agrárních vývozů mléko a živý skot.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu