Ročenka – chov skotu v České republice

BUCEK. Pavel, KUČERA, Josef a SYRŮČEK, Jan. Ročenka – chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, a. s. a spol., 2021, 43 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran43
Interní odkaz21115.pdf
Abstrakt

Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2020 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. V roce 2020 ovlivnilo většinu sektorů národního hospodářství, vč. agrárního působení celosvětové pandemie koronaviru. V chovu skotu v tomto nelehkém roce nedošlo k zásadnější změně v početních stavech hlavních kategorií skotu, produkce mléka se meziročně zvýšila, ale negativně se do ekonomiky produkce promítla ve srovnání s rokem předešlým nižší výkupní cena mléka. Nižší byly též meziroční ceny jatečného skotu. Bez odpovídající úrovně rentability není možné z dlouhodobého pohledu udržení stávající produkce a zajištění trvalé soběstačnosti v produkci mléka a hovězího masa v ČR. I v roce 2020 byly důležitou součástí agrárních vývozů komodity mléko a smetana a živý skot, a naopak větší dovoz nad vývozem byl v ČR nejen v roce 2020 u mléčných výrobků a hovězího masa.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu