Ročenka Chov skotu v České republice

KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Ročenka Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2014, 87 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran87
Interní odkaz14104.pdf
Abstrakt

Ročenka představuje nejdůležitější údaje v odvětví chovu skotu v České republice za rok 2013 a poukazuje na vývojové trendy za uplynulé roky. Podrobněji se věnuje výrobě mléka, kde došlo ke zvýšení celkové produkce mléka na 2 775 mil. litrů za rok a nárůst byl patrný také v roční dojivosti, která byla za rok 2013 na úrovni 7 443 litrů mléka na krávu a rok. Celková produkce jatečného skotu kolísala v letech 2010 až 2013 mezi 164 až 171 tis. tun. I přes pokles domácí spotřeby hovězího masa (v roce 2013 na 116,7 tis. tun) bylo v tomto roce dovezeno kolem 41 tis. tun jatečného skotu (v živém) a hovězího masa (meziroční zvýšení). Vzhledem k vývoji chovu skotu v posledních letech i v roce 2013 lze za hlavní úkol tohoto významného agrárního sektoru považovat zastavení dalšího snižování početních stavů skotu a postupné zvyšování výroby mléka a jatečných zvířat.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu