Rodinový chov prasat

DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový chov prasat. Magazín Živé zemědělství, 2022, roč. 2(červen), s. 17-22. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22163.pdf
Abstrakt

Rodinový systém chovu prasat je produkční systém, který vznikl ve snaze sladit ekonomické a etologické aspekty chovu. Jeho koncept vychází z modelů přirozeného chování prasat. Prasnice se oprasí v individuálním kotci a po pěti týdnech jsou i se svými selaty přesunuty do rodinné skupiny s kancem. Pro selata, která zůstávají v rodinkách s matkami ještě další dva měsíce, což představuje pro selata výhodu přirozené výživy mateřským mlékem po delší dobu a postupný odstav v sociálně stabilním uskupení. Zároveň však není razantně snížena reprodukční výkonnost prasnic, neboť kojící prasnice v tomto prostředí postupně přichází do laktační říje, které je využito k připuštění. Pro výkrm zůstávají selata ve stejných skupinách, a tak prakticky odpadá odstavový stres, který v současném chovu prasat představuje jedno z nejkritičtějších období. Tento alternativní systém odchovu byl navržen biologem Alexem Stolbou a experimentálně ověřován v institutu FIBL. K jeho většímu rozšíření v praxi však nedošlo. Můžeme se s ním setkat na Biofarmě Sasov, kde byl management rodinového chovu zdokonalen tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Systém rodinového chovu je zde využíván více než patnáct let.

OdděleníEtologie